چهارشنبه 1395/12/4 - 30 : 7
مشخصات امام جمعه
محمد صالح منصوری
محمد صالح منصوری
بندر تركمن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
اهداف آمریکا در منطقه 180 درجه با اهداف ایران متفاوت است

آمریکائها دنبال تحمیل منافه خود هستند نه حل مسئله منطقه

ما به دشمن اعتماد نداریم. کمتر از 20 ساعت از امضا برجام نگذشته بود که آمریکا باز ایران را تحریم کرد

حضرت اقا می فرمایند: اینکه می بینید من مسئله استکبار و آمریکا را تکرار میکنم از روی عادت نیست احساس خطر میکنم

اگر نظام اسلامی در قبال نظام منحط جهانی هویت خودش را از دست بدهد و از اصولش عقب نشینی بکند شکست خواهد خورد( اندلس یک درس بزرگ برای ما مسلمانهاست)

امریکائها دارند تفکری را تزریق می کنند اول به نخبگان و بعد به افکار عمومی که وانمود کنند ملت ایران بر سر یک دو راهی قرار دارد و ناگریز است یا با امریکا کنار بیاید و از اصول خود دست بکشد و یا دائم فشارهای ناشی از تحریم را تحمل کند

آمریکا دشمن ایران است تعارفی نداریم

دشمن در فکر ایجاد  چند سنگر است

1 : ترس از آمریکا 

2 : سنگر عدم اعتماد به نفس ملی

3 : سنگر جدای دین از سیاست

اگر به این سنگرها توجه نکنیم دشمن جلو می اید و کار را به جایی می رساند که می گوید احکام اسلام خلاف آزادی است 

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه