يکشنبه 1397/4/31 - 12 : 2

صفحه ویژه امام جمعه شهر بندر تركمن - استان گلستان

معرفی امام جمعه
محمد صالح منصوری
محمد صالح منصوری
امام جمعه شهر: بندر تركمن
استان : گلستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان گلستان شهرستان بندرترکمن خیابان آزادی 20 کوچه مسجد جامع دفتر امام
تلفن دفتر امام جمعه:
01734426882
شماره فاکس:
01734422327
خطبه نماز جمعه 1397/3/18
توان موشکی ایران نقطه قابل اتکا ماست هرچند برخی نمی فهمند
توان موشکی ایران نقطه قابل اتکا ماست هرچند برخی نمی فهمند
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر بندر تركمن
محل برگزاری نماز جمعه - مسجد جامع شهرستان بندر ترکمن
ارتباط با امام جمعه