جمعه 1396/2/8 - 44 : 18
مشخصات امام جمعه
حسین طاهری
حسین طاهری
راميان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
تبریک سال نوو آرزوی سال خوب برای تمام مومنین ووایراد سخنرانی در مورد سخنان مهم مقام معظم رهبری دربارگاه امام رضا (ع) درسال 96
اخبار
ارتباط با امام جمعه