شنبه 1396/8/27 - 36 : 9
مشخصات امام جمعه
سید مهدی موسوی
سید مهدی موسوی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه