دوشنبه 1397/4/4 - 15 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر فاضل آباد - استان گلستان

معرفی امام جمعه
نجفعلی قاسمی
نجفعلی قاسمی
امام جمعه شهر: فاضل آباد
استان : گلستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر فاضل آباد
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه