جمعه 1397/6/30 - 36 : 0

صفحه ویژه امام جمعه شهر كلاله - استان گلستان

معرفی امام جمعه
رضا کشیری
رضا کشیری
امام جمعه شهر: كلاله
استان : گلستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان گلستان شهرستان کلاله خیابان انقلاب کوچه امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
01735442020
خطبه نماز جمعه 1397/6/2
معنای تقوا آن است هر جا امر خدا است حاضر شدن و هر جا نهی خداست حاضر نشدن
معنای تقوا آن است هر جا امر خدا است حاضر شدن و هر جا نهی خداست حاضر نشدن
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه