پنج شنبه 1396/1/3 - 57 : 4
مشخصات امام جمعه
مهدی خانلری ریکنده
مهدی خانلری ریکنده
کوهسارات
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/20
سردمداران اجرائی باید بدنبال سیاست استکبارستیزی باشند نه استکبارپذیری و استکبارسازشی
خطبه اول 20/12 /1395 «اوصیکم عباد ا...و نفسی بتقوی ا...»خودم و شما را سفارش به پرهیزگاری دارم، قال ا...تعالی فی کتابه الحکیم:«واتّقوا ا...واعلموا أنّ ا...مع المتّقین» یکی از مصادیق مهم در تعالی انسانیّت و رشد و نموّ انسان برای رسیدن به درجات متعالی و مصداق قرارگرفتن آیات نورانی قرآن در خلیفه الهی شدن و در زمرة متقین قرارگرفتن و همچون انبیای الهی و اولیای خداوندمتعال درجایگاه عبودیت وعبادت قراردادن خداوندمتعال در اعمالشان مبارزه با هوای نفس است هوای نفس این محصول برگرفتة از غرور و آز و تکبّر انسان را دچار دگرگونی می کند انسان را دچار حرمان و نکبات و ضالّین قرار می دهد ما آمده ایم تا مسیر زندگی ما «اهدنا الصراط المستقیم» باشد ما آمده ایم تا اصحاب هدایت قرار بگیریم « اولئک علی هدیً من ربهم ....» برای این هدایت باید عبودیت را در پیش گرفت آدمی صورت اگردفع کندشهوت نفس آدمی خوی شود ورنه همان جانوراست انسان برای رسیدن به تعالی باید لجام نفس را در دست بگیرد امام کاظم در روایتی درکتاب تحف العقول نص صفحه 386 فرمودند: يَا هِشَامُ مَنْ سَلَّطَ ثَلَاثاً عَلَى ثَلَاثٍ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ کهف(28) وَ لا تُطِعْ .مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ‏ وَ كانَ أَمْرُهُ مَنْ أَظْلَمَ نُورَ فِكْرِهِ‏ انعام(21) وَ مَنْ أَظْلَمُ‏ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ بِطُولِ أَمَلِهِ وَ مَحَا طَرَائِفَ حِكْمَتِهِ بِفُضُولِ كَلَامِهِ وَ أَطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَات‏ نَفْسِهِ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ وَ مَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَ دُنْيَاه‏ ای هشام ، اگر کسی اگر انسان سه چیز را بر سه چیز مسلّط کند 3 مسئله مهم را بر تسلط خود قرار دهد پس همچنانچه کمک کرده هوای نفسش را بر نابودی عقلش اگرهوای نفس برکارهای ما پیشی بگیرد حاکم بر جان ما باشد خداوند در قرآن می فرماید: اگر انسان دچار لغزشها باشد کسی که تبعیّت کند خداوند می فرماید اطاعت مکن آنکه قلبش از یاد ما غافل است غفلت بر او حاکم شده تبعیّت می کند از هوای نفسش از او تبعیّت مکن برائت و بیزاری از او داشته باش او بر زیاده رویست کار او بر زیاده رویست کسی که اینچنین کاری را بر خود می گیرد زیبا بیان می کند پروین اعتصامی: کارمده نفس تباه کار را در صف گل جا مده این خوار را کشته نگه دار که موش هوا خورده بسی خوشه و خوار را چرخ زمین بنده ای تدبیر توست بنده مشو درهم و دینار را همسر پرهیز نگردد طمع با هنرم باز مکن عار را ای که شده ای تاجر بازار وقت بنگر و بشناس خریدار را رو گوهری جویی که وقت فروش خیره کند مردم بازار را اگر کسی بر هوای نفس خود غلبه کند لجام ببندد این هوای نفس خود مانند گوهریست که این گوهر نزد خداوندمتعال قیمت بالایی دارد ارزش زیادی داردکسی که فکرش را عقلش را درتاریکی و ضلالت قراردهد تفکّر او ظلمانی باشد این ظلم را خداوندمتعال اینگونه تعبیر می کند تفکّرظلمانی درمنظرقرآن؛ ستمکارترین مردم کسیست که افتراء ببندد به خداوندمتعال دروغ ببندد به خداوندمتعال تکذیب کند آیات خداوندمتعال را براهین الهی را می بیند روشنایی نور هدایت را می بیند اما سر بر می گرداند نمی خواهد بپذیرد تعبیر قرآن این است،هدایت را می بینداین چرخ فلک را می بیند نظم عالم هستی وکائنات را می بیند این رزق و روزی که به او قرار می گیرد اینها را می بیند اما در یک مصیبت منکر همة اینها می شود در یک مال اندوزی و تکبّر وآز از همة اینها جدا می شود تبعیّت ازظلمت، تبعیّت از تاریکی انسان را از فلاح و رستگاری دور می کند بعد امام فرمودند: با آرزوهای دور و درازکسی که آمال او دور و درازیست که رسیدن به او محال است این فکر از نور حقیقت دور می شودگفتارهای نقض و حکیمانه اش را با سخنان بیهوده از بین می برد محو می کند نابود می کند کلمات بیگونه حرفهای بیجا زدن این انسان نور معرفت را در انسان خاموش می کند عبرتش پرتو عبرتش را با شهوت نفس با هوای نفس این نور خاموش می شود از بین می رود مانند کسی که نابودی عقلش را در مسیر خود دارد مانند کسی که بدنبال این است که به سمت ظلمات باشد تبعیّت و پیروی از هوای نفس یعنی پیروی کردن از شیطان درون است و بعد امام فرمودندکسی که از هوای نفسش تبعیّت کند کسی که گرفتار نفس باشد گرفتار أمیالها باشد گرفتار شهوات باشد دلبسته ای به زرق و برق دنیا باشد دلبسته ای به مطاعات دنیا باشد نکبات و حرمان برای او ارزشمند باشد کسی اینگونه باشد با این تفکّر امام فرمود: اوعقلش و از بین برد عقل را نابود کرد عقل، یک نعمت الهی است برای هدایت برای رسیدن به تعالی برای کسانی که می خواهند مقرّبین درگاه الهی باشند کسی که اینچنین باشد هم دینش را نابود کرده هم دنیاش را نابود دین و دنیا در فساد عقل است در قنوت نماز ما در نیایش ما از خداوندمتعال چه می خواهیم« ربّنا آتنا فی الدنیا حسنه و...» هم دنیا و هم آخرت را هم دنیای آباد هم آخرت روشن آخرت خوب آخرتی که از عذاب الهی دور باشد دنیای که نیکو باشد ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را اختیار آن است کو قسمت کند درویش را در تو آن مردی نمی بینم که کافر بشکنی بشکند مردی هوای نفس کافر کیش را آدمیّت رحم بر بیچارگان آوردن است کآدمی را تن بلرزد چون ببیند ریش را انسان برای تعالی باید پا بزاره روی هوای نفسش إن شاء ا... ............ خطبه دوم.... «اوصیکم عباد ا...و نفسی بتقوی ا...» خودم و شما را سفارش به پرهیزگاری دارم، سفارش به تقوای الهی، سفارش دارم به صیانت از نعمات خداوندمتعال، خودم وشما را سفارش دارم به انجام دادن فرائض الهی قال ا... تعالی فی کتابه الحکیم: « یا أیّها الّذین آمنوا إتّقوا ا... حقّ تُقاته ....» هفته ای که در پیش داریم امروز جمعه 20 اسفند روز «راهیان نور» است ایّامی که عزیزان ما مسافرت می کنند به مناطقی که مجاهدت های فراوان در آنجا صورت گرفت به مناطقی که جوانانی در آنجا تربیت شدند که این جوانان بربلندترین نقطه ای بهشت در پروازند جوانانی که انبیای الهی به آنها قبطه می خورند راهیان نور یک نعمت بزرگ و یک نهال ارزشمند در انقلاب اسلامی ماست تا آنجا که به فرموده مقام معظّم رهبری حضرت امام خامنه ای فرمودند: دفاع مقدس گنج است یعنی آن ثروتی فرهنگی در این عرصه خفته است ثروتی که فرآوری شود و معدنی که با فنّاوری استخراج شود می تواند برای ملت ما ارزش تولیدکند،دفاع مقدس یکی از ارزشمندترین اهداف کشورماست باید این ثروت عظیم و اعظم را حفظ کرد باید از ارزشها صیانت کرد چرا که در 8 سال دفاع مقدس ما توانستیم به خود باوری برسیم ما توانستیم در برابر استکبار مقاومت کنیم به خیلی از موارد و مسائلی رسیدیم که شاید کشورهای دیگر نمی توانند با هزینه های گزاف به این سرمایه و ثروت برسند به این ارزش بزرگ برسند. و همچنین 20 اسفند مصادف است با اعدام انقلابی «سیّد احمد کسروی هتاک مرتد» توسط فدائیان اسلام در سال 1324«احمد کسروی»او در ابتدا مجله ای را مدیریت می کند که در آن مجله اولین حرکت او حمله ای به بهائیان است بهائیان را زیر سئوال می برد تصّوف و صوفی گری را در مرحله ای بعد زیر سئوال می برد وجهه خوبی در بین متدینی و در بین مؤمنین کسب می کند اما رفته رفته احمد کسروی شروع می کند به طرح شبهه ایجاد شبهه می کند شهید نوّاب صفوی از نجف به ایران آمد درخاطراتشان آمده مجله ای بدست ایشان می دهند می بیند این شخص هتاک شیعه و تشیّع را زیر سئوال می برد به استهزاء می کشد به دفتر او می رود با او برخورد تندی دارد نقل تاریخ است که می گوید سیّد احمد کسروی اگر توبه نکنی و به کارت ادامه دهی من با تو برخورد جدی می کنم و این عزیز بزرگوار این شهید با صلابت مطلّع می شودکه کسروی پای خود را ازگلیم خود فراتر درازکرده علاوه بر استهزاء به عقائد تشیّع قرآن سوزی کردکُتُب ادعیه را سوزاند عملاً اسلام ستیزی در سر دارد اینجا بود که فدائیان اسلام با انجام عملیات انقلابی خود توسط شهید امامی این مرتد هتاک را به هلاکت می رسانند وقتی می بینند کسی اینگونه دارد به عقائد مسلمین حمله ور می شود قرآن سوزی می کند و بعد هم به استهزاء می گیرد عقائد مسلمین را با او برخورد می کنند برخورد جدی با او صورت می گیرد. وهمچنین یکشنبه 22 اسفند سالروز صدور فرمان امام خمینی(قدس ا...نفس الزکیه) مبنی بر تأسیس بنیاد انقلاب اسلامی در سال 1358 و روز بزرگداشت شهداست شهدا ، یک ذخائر بزرگ برای ما هستند شهدا ارزشمندترین مردان کشور ما هستند ثروت و سرمایه عظیم راه شهادت راه مبارزه با فساد است،راه شهادت راه رسیدن به عدالت است همان راه انبیای الهی همان راه اولیای خداوندمتعال راه شهادت «اهدنا الصراط المستقیم» است لذا تکریم از شهدا تجلیل از شهدا سرلوحه همه کارها باید قرارگیرد چراکه هرچه ما داریم از شهدایمان داریم این امنیت را این آسایش را این صلابت را این قدرت را این وضعیت موجود را همه اینها مرهون مردان سلحشوری هستیم که با سینه های ستبر در مقابل توپ و تانگ دشمنان این مرز و بوم ایستادگی کردند شهدای که با دست خالی به جنگ غولی رفتند که هرکس به جنگ او می رفت شکست نصیبش می شد اما با تکیه بر ایمان غول استکبار را شکستند با تکیه بر ایمان ثابت کردند که در برابر ابر قدرت ها می توانند ایستادگی کنند. و همچنین وفات جناب ام البنین مادر حضرت عباس قمر بنی هاشم در سال 64 هجری قمری و مزیّن شده به روز مادران و همسران شهدا مادران شهدای که همچنان چشم به راه فرزندان خود هستند مادران شهدای که فرزندانشان را تقدیم اسلام کردند و سجده شکر بجا آوردند و بیان کردند خدا را شاکریم خدایا این قربانی را از ما بپذیر مادران شهدا ثابت کردند که اگر ما بخواهیم مقام مجاهدت را دنبال کنیم تکیه بر کسانیست که کانون گرم آنها مهد پرورش انسان های بزرگیست. وهمچنین سه شنبه 24 اسفند انفجار بمب در نماز جمعه تهران در سال 1363 که در آن هنگام مقام معظّم رهبری به عنوان ریاست جمهور ایران خطیب نماز جمعه بودند دشمن معاند و منافق نماز جمعه بمبگذاری می کند امام راحل فرمودند آنچه که من دیدم این بود که تزلزلی بین مردم و رئیس جمهورتان بوجود نیامد دشمن در نماز جمعه این نماز عبادی سیاسی این سنگر استکبار ستیزی بمبگذاری می کند تا صفوف بر آمده از مردم را برچیند نابود کند اما مردم با صلابت بیشتر و با عزمی راسختر در میدان ها حاضر می شوند. وهمچنین چهارشنبه 25اسفند بمباران حلبچه توسط رژیم بعث عراق درسال 1366است که یکنوع توحّش مدرن و سکوت جوامع وسازمان های ملل انسان های بیگناه توسط رژیم بعث عراق کشته می شوند خروار خروار انسان درکوچه و بازارها در خانه هاشان به شهادت می رسند درخیابان ها به توسط بمباران شیمیایی که از سوی رژیم بعث و صدام صورت می گیردکشته می شوند اما سکوت سازمان ملل یک توحّش مدرنی که صورت گرفت. و همچنین چهارشنبه، چهارشنبه آخرسال است توجّه شود إن شاء ا... جوانان عزیز مراقب باشند نه در این چهارشنبه آخر سال برای خودشان ضرری ایجاد کنند زیانی بوجود آورند نه برای دیگران دچار ضرر و صدمه شوند آسیبی ایجاد کنند البته ما مخالف با شادی کسی نیستیم اما موافق با از بین بردن خانه ها و زیان و خسران و ضررشما نیستیم خدای ناکرده این آتش سوزی ها منجر به این شود که کسی کشته شودکسی دچارصدمه شود چه فراوان افرادی که دچار مشکل شدند لذا إن شاء ا...تلاش کنند دقت شود خدای ناکرده اتفاقی صورت نگیرد. وهمچنین پنجشنبه 26 اسفند درگذشت جانسوز یادگار امام حجت الاسلام والمسلمین«سیّداحمد خمینی»درسال 1373 اگر ما بخواهیم یادگار امام را سیّد احمد را برای کسی تعریف کنیم او فانی در ولایت بود چه امام راحل بنیانگذارجمهوری اسلامی وچه خلف صالح او مقام معظم رهبری در هر دو جریان سیّد احمد فانی در ولایت بود آن سخنرانی معروف سیّد احمد نسبت به فرمان مقام معظّم رهبری فرمودند آقا ما سرباز شما هستیم ما برای خدمتگذاری شما حاضریم این نشانگر این است که این فرد ذوب در ولایت بود و باید از او ولایت پذیری را آموخت. مسئله ای که خدمت عزیزان عنوان دارم بحث سیاست سردمداران اجرائی ماست آنچه که باید اتخاذ کنند و دنبال روی آن باشند سیاست استکبارستیزیست سردمداران اجرائی باید بدنبال سیاست استکبارستیزی باشند نه خدای ناکرده استکبارپذیری و استکبارسازشی که این امر ازآرمانهای انقلاب ما بدور است کنارآمدن با استکبار یعنی عقب نشینی از آرمانهای انقلاب این زیان بزرگ و غبن فاحش غیرقابل جبران است در 38 سال انقلاب اسلامی آنچه که مشاهده شد نه تنها بدعهدی کشورهای قدرتمند و ابرقدرت بود بلکه آنها بدنبال براندازی جمهوری اسلامی اند مگر جمهوری اسلامی با آنها چه کرده ومگر چه زیانی برای آنها دارد که تلاش می کنند بر براندازی جمهوری اسلامی مگر چه امری موجب شده که استکبارجهانی ابرقدرت ها نمی توانند لحظه انقلاب اسلامی را تحمل کنند انقلاب اسلامی پیامش برای مظلومان و مستضعفان جهان بوده انقلاب اسلامی حمایت او از مستضعفان جهان بوده و همین مسئله را دنبال می کند استکبار جهانی نمی تواند بپذیردکه اینچنین عده ای موردحمایت واقع می شوند ثروت های اندوخته مستکبران قدرت های کسب شده ابرقدرت ها همه اینها براساس این بود که بر مظلومان جهان می تاختند غارتگری می کردند و برای خودکاخ های بزرگی بناکردند ابرقدرت با ریختن خون مظلومان شکمهای خودشان را سیرمی کردند کاخ هایشان از زیور آلات پُر می شد با غارت وچپاولگری مظلومان انقلاب اسلامی مردم جهان را بیدار کرد از خواب غفلت مردم جهان را بیدارکرد از پذیرش ظلم کنار نیامدن با ظالم امام راحل فرمودند کنار آمدن با استکبار یعنی رابطه ظالم و مظلوم این هیچگاه نمی تواند اتفاق بیافتد انقلاب اسلامی به کشورهای که تحت تسلّط استکبار بودند لبنان و فلسطین و سایرکشورهای دیگر ثابت کرد که می توان در برابر استکبارایستاد آنچه که امروز باید سردمداران اجرائی ما انجام دهند استکبارستیزیست یک گام عقب نشینی موجب آن می شودکه آنها بدنبال یورش وحمله ای برکشور ماکنند یک گام پذیرش حرف های آنها موجب جلو آمدن بیش از حد آنها می شود هرگاه سیاست مذاکره و رابطه جزو جریانها قرار گرفت مواجه شد با گستاخی بیش از حد آنها تا جایی که بتوانند در تلاش اند جمهوری اسلامی را تحریم کنند آنجایی که زبان گزاف گویی دراز می کنند به تهدید نسبت به جمهوری اسلامی بلند می شوندکار استکبار جهانی این است لذا سازش با آنها نه تنها موجب عقب نشینی می شود بلکه موجب گستاخی آنها می شود موجب می شود آنها هر اقدام ناپسندی که در سر دارند نسبت به انقلاب اسلامی در پیش بگیرند که إن شاء ا... به فضل خداوند نابودی استکبار محقّق می شود بارالها بار پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عطا ................
ارتباط با امام جمعه