جمعه 1397/6/30 - 37 : 0

صفحه ویژه امام جمعه شهر مينودشت - استان گلستان

معرفی امام جمعه
سیدحسین حسینی
سیدحسین حسینی
امام جمعه شهر: مينودشت
استان : گلستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مینودشت خ پاسداران
تلفن دفتر امام جمعه:
01735221334
شماره فاکس:
01735224431
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1397/4/22
شورای نگهبان یکی از ارکان اصیل جمهوری اسلامی و ضامن اسلامیت قوانین و محافظ قانونی اسلامی است.
شورای نگهبان یکی از ارکان اصیل جمهوری اسلامی و ضامن اسلامیت قوانین و محافظ قانونی اسلامی است.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه