پنج شنبه 1396/4/8 - 39 : 6
مشخصات امام جمعه
محمدرضا امیدی
محمدرضا امیدی
جوکار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
روزقدس روزمقابله مستضعفین با مستکبرین است
مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی امام خامنه ای دامت برکاته /همه بدانندجمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است/اقدام موشکی سپاه این پیام روشن رابرای همه داشت که جمهوری اسلامی در قبال منافع حیاتی خود هیچ انعطافی راقبول ندارد وبه ان تن نخواهدداد/مسولان باید عوامل اقتدار نظام همچوسپاه راتقویت کنند/حاکمان جدید امریکاهم هیچ غلطی نمی توانند بکنند/هر کس به خانواده شهدابی حرمتی کندبه کشور خیانت کرده/ایران همچنان نقش اصلی رادر منطقه دارد/امام خمینی.تکلیف همه مسلمین است که قدس را ازادکنند .روز قدس روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است/عیدفطرمظهر اجتماع واتحادوبرادری است/شهادت مظلومانه ایت الله دکتر بهشتی و72تن از یاران امام/قوه قضائیه ضامن اقامه عدل وصحت عمل مسولان است .این قوه باید باتخلفات برخورد کند/سالروز سوقصدبه مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر تهران تو سط منافقین
ارتباط با امام جمعه