شنبه 1396/5/28 - 18 : 19
مشخصات امام جمعه
محمدرضا امیدی
محمدرضا امیدی
جوکار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
جهت گیری اصلی دولت باید مهیشت مردم باشد
مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی امام خامنه ای /جهت گیری های دولت دوازدهم باید معیشت مردم باشد/همت مسولان بایدمتوجه استقرارعدالت وجانبداری ازمحرومان ومستضعفان باشد/تعامل گسترده با دنیا وایستادگی در مقابل سلطه/مسولان کشور ومردم نباید از توطئه های دشمن غافل باشند/رمز موفقیت دولتمردان تشخیص درست اوضاع است/دشمن ازرهبری نظام وهمبستگی ووحدت رنج میبرد/استقبال گسترده میهمانان خارجی در مراسم تحلیف ریئس جمهورپیام اقتدار وهمدلی وانسجام  ایران اسلامی رابرای دنیا داشت /اجاره نمی دهیم ازهیچ یک از مراکز نظامی  بازرسی ازسوی بیگانگان صورت بگیرد
ارتباط با امام جمعه