شنبه 1396/12/26 - 43 : 17

صفحه ویژه امام جمعه شهر اسد آباد - استان همدان

معرفی امام جمعه
سید موسی حسینی مجد
سید موسی حسینی مجد
امام جمعه شهر: اسد آباد
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اسدآبادخیابان امام (ره)
تلفن دفتر امام جمعه:
08133134811
شماره فاکس:
08133134811
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1396/12/25
44 درصد کاهش بارش نزولات آسمانی نسبت به چهل سال گذشته یک خطر جدی است.
44 درصد کاهش بارش نزولات آسمانی نسبت به چهل سال گذشته یک خطر جدی است.
مکان نمای مصلی شهر اسد آباد
محل برگزاری نماز جمعه - مسجدجامع اسدآباد
ارتباط با امام جمعه