سه شنبه 1397/4/26 - 37 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر اسد آباد - استان همدان

معرفی امام جمعه
سید موسی حسینی مجد
سید موسی حسینی مجد
امام جمعه شهر: اسد آباد
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اسدآبادخیابان امام (ره)
تلفن دفتر امام جمعه:
08133134811
شماره فاکس:
08133134811
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/4/22
اسلامیت نظام ما مدیون شورای نگهبان است که کار های عظیم و مسئولیتهای بسیار خطیری بر عهده این شورا می باشد و قداست این شورا باید حفظ بشود.
اسلامیت نظام ما مدیون شورای نگهبان است که کار های عظیم و مسئولیتهای بسیار خطیری بر عهده این شورا می باشد و قداست این شورا باید حفظ بشود.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر اسد آباد
محل برگزاری نماز جمعه - مسجدجامع اسدآباد
ارتباط با امام جمعه