چهارشنبه 1397/2/5 - 28 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر بهار - استان همدان

معرفی امام جمعه
حبیب الله حاتم نیا
حبیب الله حاتم نیا
امام جمعه شهر: بهار
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بهاربلوارشهیدبهشتی کوچه شهیدیونسی دفترامام بهار
تلفن دفتر امام جمعه:
08134502488
شماره فاکس:
08134507657
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/1/31
دشمنان هیچگاه در دشمنی با ایران اسلامی با وجود رهبری معظم و بیداری و اتحاد مردم ، موفق نخواهند شد.
دشمنان هیچگاه در دشمنی با ایران اسلامی با وجود رهبری معظم و بیداری و اتحاد مردم ، موفق نخواهند شد.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر بهار
محل برگزاری نماز جمعه - امام خمینی
ارتباط با امام جمعه