پنج شنبه 1396/5/26 - 15 : 2
مشخصات امام جمعه
حبیب الله حاتم نیا
حبیب الله حاتم نیا
بهار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
وسلام علیکم جمیعاورحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمدالله الذی هداناالله ثم صلات وسلام علی خیرخلقه واشرف بریته سیدناونبی ناابالقاسم مصطفی وعلی اهل بیت طیبین طاهرین معصومین سیماالامام ثانی عشر عبادالله بوصیکم ونفسی به تقواالله ای بندگان خداای خواهران وای براداران ایمانی به پرهیزگاری وتقواپیش ازپیش الهی دعوت وتوصیه میکنم ⏪
ارتباط با امام جمعه