يکشنبه 1396/2/10 - 47 : 5
مشخصات امام جمعه
حبیب الله حاتم نیا
حبیب الله حاتم نیا
بهار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/8
وسلام علیکم جمیعاورحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمدالله الذی هداناالله ثم صلات وسلام علی خیرخلقه واشرف بریته سیدناونبی ناابالقاسم مصطفی وعلی اهل بیت طیبین طاهرین معصومین سیماالامام ثانی عشر قال الرسول (ص):ان الحسین مصباح الهدی وصفینه النجاه عبادالله بوصیکم ونفسی به تقواالله ای بندگان خداای خواهران وای براداران ایمانی به پرهیزگاری وتقواپیش ازپیش الهی دعوت وتوصیه میکنم امام جمعه ی بهاربعدازتبریک اعیادشعیانیه فرمودند:امام حسین اززبان رسول گرامی اسلام به عنوان چراغ هدایت وصفینه نجات برای امت پیامبرمعرفی شده امام حسین کسی است رسول گرامی باکمال افتخارمیفرماییدحسین منی وان من حسین یعنی اگران جان فشانی وپاسداری ازدین اسلام نبودوان شهادت نبوداسلام نمیماند
ارتباط با امام جمعه