چهارشنبه 1397/10/26 - 52 : 2

صفحه ویژه امام جمعه شهر بهار - استان همدان

معرفی امام جمعه
حبیب الله حاتم نیا
حبیب الله حاتم نیا
امام جمعه شهر: بهار
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بهاربلوارشهیدبهشتی کوچه شهیدیونسی دفترامام بهار
تلفن دفتر امام جمعه:
08134502488
شماره فاکس:
08134507657
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/10/21
حضرت زینب(س) الگو و اسوه صبر و پایداری است و همه بانوان باید آن حضرت را الگوی خود قرار دهند.
حضرت زینب(س) الگو و اسوه صبر و پایداری است و همه بانوان باید آن حضرت را الگوی خود قرار دهند.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه