يکشنبه 1397/4/31 - 57 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر بهار - استان همدان

معرفی امام جمعه
حبیب الله حاتم نیا
حبیب الله حاتم نیا
امام جمعه شهر: بهار
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بهاربلوارشهیدبهشتی کوچه شهیدیونسی دفترامام بهار
تلفن دفتر امام جمعه:
08134502488
شماره فاکس:
08134507657
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/4/29
مسئولین با لبیک به فرامین رهبری کشور و مردم را از این آشفته بازاری نجات دهند.
مسئولین با لبیک به فرامین رهبری کشور و مردم را از این آشفته بازاری نجات دهند.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر بهار
محل برگزاری نماز جمعه - امام خمینی
ارتباط با امام جمعه