پنج شنبه 1397/7/26 - 51 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر بهار - استان همدان

معرفی امام جمعه
حبیب الله حاتم نیا
حبیب الله حاتم نیا
امام جمعه شهر: بهار
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بهاربلوارشهیدبهشتی کوچه شهیدیونسی دفترامام بهار
تلفن دفتر امام جمعه:
08134502488
شماره فاکس:
08134507657
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/7/20
رنامه قوه قضاییه برای رسیدگی به احتکار با جدیت ادامه پیدا کند
رنامه قوه قضاییه برای رسیدگی به احتکار با جدیت ادامه پیدا کند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه