پنج شنبه 1396/7/27 - 24 : 1
مشخصات امام جمعه
مرتضی موحدی
مرتضی موحدی
تويسركان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
خطبه 1396/07/21
 خطیب نماز جمعه تویسرکان ، حجت الاسلام موحدی ، در خطبه های این هفته از نماز جمعه بعد از حمد و ثنای الهی فرمود : خدای متعال در قرآن کریم می فرماید : قرآن شما را به پایدار ترین و استوار ترین هدایت می کند و بشارت است برای مومنین که در قبال اعمال صالح ، به آنها اجر عظیم عنایت می کند . قرآن صفا و رحمت است برای مومنین و همواره باید از این منبع نور بهره مند شویم . در سوره ی انفال آیات 55 تا 64 آمده است که چگونه با کفار و عهد و پیمانی که با آنها می بندیم رفتار کنیم .

وی افزود : در آیه پنجاه و پنج از سوره انفال آمده است که : بدترین جنبندگان نزد خداوند آنان هستند که کافر شدند و ابداً ایمان نخواهند آورد . این آیه درباره ی یهودیان مدینه است که با پیامبر عهد بستند که علیه مسلمانان به مشرکان هم پیمان نشوند اما در جنگ احزاب پیمان خود را شکستند . در آیات بعد آمده است ، کسانی از آنان که با آنان عهد بستی ( مانند یهودیان بنی قریظه ) آنگاه عهد خود را در هر مرتبه می شکنند و راه تقوا نمی پیمایند پس چون بر آنان دست یابی چندان به تهدید و مجازات آنها پرداز که پیروانشان را پراکنده سازی ، باشد که متذکر شوند .

وی گفت : قرآن کریم در ادامه می فرماید : ای پیامبر ، چنانچه از خیانت کاری گروهی (از معاهدین خود ) سخت می ترسی در این صورت تو نیز با حفظ عدل و درستی ، عهد آنان را نقض کن ، که خدا خیانت کاران را دوست نمی دارد . و آیه می فرماید که : کافران هرگز نپندارند که پیش افتاده اند ، نه هرگز خدا و رسول خدا را زبون نتوان کرد . و شما ای مومنین در مقام مبارزه با آن کافران خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه و تسلیحات و آلات جنگی و اسبان سواری زین کرده برای تهدید دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید ... . و اگر دشمنان به صلح و مسالمت تمایل داشتند تو نیز مایل به صلح باش و کار خود را به خدا واگذار که خدا شنوا و داناست . و اگر دشمنان به فکر فریب دادن تو باشند البته خدا را کفایت خواهد کرد . اوست که به نصرت خود و یاری مومنان تو را موید و منصور گردانید .

حجت الاسلام موحدی در ادامه از مواضع محکم و انقلابی ریاست محترم جمهور در هفته دولت که از مواضع نظام دفاع کردند تشکر و قدردانی نمود . و بیان داشت که به برکت سپاه است که امروز عراق ، سوره و لبنان از دست داعش آزاد شدند .

وی همچنین به روز یکشنبه و سالروز شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی که به دست منافقین کور دل به شهادت رسیدند ، و نیز روز دوشنبه و سالروز شهادت امام سجاد علیه الاسلام اشاره کرده و در این باره مطالبی را بیان کردند .

اخبار
ارتباط با امام جمعه