دوشنبه 1396/9/27 - 0 : 16
مشخصات امام جمعه
حسین محققی
حسین محققی
قهاوند
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
مسئولان برای رفع بیکاری در منطقه قهاوند احساس تکلیف کنند و همت نمایند

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه اول

حجت الاسلام حسین محققی درخطبه های نماز جمعه شهر قهاند درادامه موضوع هشدارهای امام حسین (ع)بابیان این که سومین مورد از عواملی که زمینه ساز حادثه عاشورا شد عمل نکردن به حق بود
وی گفت:در آخرین لحظات عمرشریف اباعبدالله به امام سجاد(ع)توصیه کردند:قل الحق وان کان مرا
فرزندم حق را بگو ولو تلخ باشد.
امام جمعه شهر قهاوندگفت:البته عمل به حق کارساده ای نیست چون باید ضرر و زیان حق مداری را که اعتراض و نیش و کنایه و قهر و دشمنی اطرافیان منفعت محور رابه جان بخرد.
وی بیان داشت:اگرچه طبق فرموده نبی مکرم:الحق ثقیل مروالباطل خفیف حلو-حق سنگین وتلخ است وباطل سبک وشیرین و برای هرکدام دورانی است.
وی افزود: اما دوران حق دائمی و دوران باطل گذرا است باطل تنه اپشیمانی خسارت همیشگی را بدنبال دارد.

بسم الله الرحیم الرحیم

خطبه دوم

حجت الاسلام محققی بابیان این که بیکاری تنها ریشه اقتصادی ندارد بلکه عمده عامل آن فرهنگ غلطی است که با باورهای دینی وفرهنگ ملی مغایرت دارد.
وی گفت:درفرهنگ دین وپیشوایان ماکار و تلاش دارای ارزش و جایگاهی بسیار رفیع می باشد چرا که درتعالی و سقوط  هر دو بعد مادی و معنوی جامعه و سلامتی و فسادجسمی و روحی افراد نقش عمده ای دارد
درادامه وی ازمسئولان و مردم خواستند ازفرصت ارائه تسهیلات ارزان قیمت نهایت استفاده را داشته باشند و برای رفع معضل بیکاری در منطقه همه احساس تکلیف نموده وهمت نمایند.

اخبار
ارتباط با امام جمعه