يکشنبه 1396/2/10 - 3 : 23
مشخصات امام جمعه
محمد تقی سیفی
محمد تقی سیفی
لاله جين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/18
خطبه های نماز جمعه شهر لالجین
ارتباط با امام جمعه