دوشنبه 1396/9/27 - 33 : 8
مشخصات امام جمعه
علی امیدی
علی امیدی
ازندريان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
حکمت۴۲۳نهج البلاغه دوم مناسبتها
ارتباط با امام جمعه