دوشنبه 1397/4/25 - 12 : 23

صفحه ویژه امام جمعه شهر ازندريان - استان همدان

معرفی امام جمعه
علی امیدی
علی امیدی
امام جمعه شهر: ازندريان
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان همدان شهرازندریان
تلفن دفتر امام جمعه:
32312316
شماره فاکس:
08132312316
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/4/22
حدیث عنوان بصری درحقیقت عبدیت
حدیث عنوان بصری درحقیقت عبدیت
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر ازندريان
محل برگزاری نماز جمعه -
ارتباط با امام جمعه