جمعه 1395/11/1 - 23 : 13
مشخصات امام جمعه
علی امیدی
علی امیدی
ازندريان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
خطبه 64نهج در دعوت به تقوی دوم رحلت آیت الله هاشمی ومناسبتها
اخبار
ارتباط با امام جمعه