چهارشنبه 1395/12/4 - 47 : 9
مشخصات امام جمعه
عباس عبدالملکی
عباس عبدالملکی
اسلام آباد ملاير
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
استقرار شهرداری و سایر ادارات در اسلامشهر آق گل
امام جمعه اسلامشهر خواستار استقرار ادارات و شهرداری در اسلامشهر آق گل شد
ارتباط با امام جمعه