پنج شنبه 1396/6/2 - 41 : 5
مشخصات امام جمعه
عباس عبدالملکی
عباس عبدالملکی
اسلام آباد ملاير
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
گناه باعث دوری انسان از خدا میشود
امام جمعه اسلام شهر با توجه به اینکه گناه باعث دوری انسان از خدا می شود توبه را بهترین راه تقرب به خدا دانستند.
ارتباط با امام جمعه