دوشنبه 1396/9/27 - 34 : 8
مشخصات امام جمعه
عباس عبدالملکی
عباس عبدالملکی
اسلام آباد ملاير
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
تقوا باعث نجات از آتش جهنم است
تقوا باعث رهایی از بند شیطان است
ارتباط با امام جمعه