پنج شنبه 1396/7/27 - 23 : 1
مشخصات امام جمعه
عباس عبدالملکی
عباس عبدالملکی
اسلام آباد ملاير
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/7
بزرگترین درس عاشورا مقاومت است
بزرگترین درس عاشورا  درس مقاومت است
ارتباط با امام جمعه