يکشنبه 1396/2/10 - 50 : 5
مشخصات امام جمعه
عباس عبدالملکی
عباس عبدالملکی
اسلام آباد ملاير
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
در انتخابات افراد با تقوا و متخصص انتخاب کنی
امام جمعه اسلامشهر آق گل در خطبه های نماز جمعه این هفته در خصوص انتخابات پیش رو گفتند افرادی را انتخابات کنید که هم تقوا داشته باشند و هم تخصص داشته باشند
ارتباط با امام جمعه