يکشنبه 1396/1/6 - 44 : 13
مشخصات امام جمعه
عباس عبدالملکی
عباس عبدالملکی
اسلام آباد ملاير
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
لزوم رسیدگی به فقرا و صله رحم در ایام نوروز
امام جمعه اسلامشهر آق بر لزوم توجه مردم  و اغنیا به فقرا و صله رحم تاکید کردند
ارتباط با امام جمعه