سه شنبه 1396/1/8 - 55 : 6
مشخصات امام جمعه
محمدتقی بهرامی
محمدتقی بهرامی
جورقان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/20
جورقان
اخبار
ارتباط با امام جمعه