پنج شنبه 1396/9/23 - 30 : 20
مشخصات امام جمعه
مجتبی عیدی
مجتبی عیدی
دمق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/10
اخلاق در اسلام
ارتباط با امام جمعه