يکشنبه 1396/2/10 - 44 : 5
مشخصات امام جمعه
سیدعبدالعظیم مولازاده
سیدعبدالعظیم مولازاده
رزن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/8
توصیه به تقواوسبک زندگی اسلامی ازمنظرایات وروایات
اخبار
ارتباط با امام جمعه