شنبه 1395/11/2 - 8 : 23
مشخصات امام جمعه
علی اکبر منصوری
علی اکبر منصوری
شیرین سو
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
یکی دیگرازنگرانیهای پیامبربرامتشان کم رنگ شدن سنت ازدواج

قال الصادق(ع)ازین اللباس للمومن لباس التقوی

یکی دیگر ازنگرانیهای پیامبراکرم(ص)برامتشان،فراموشی وازبین رفتن سنت آن حضرت بین امت بود

درزمان ما یکی ازسنتهایی که کم رنگ شده مسئله ازدواج است

پیامبراکرم می فرماید:

النکاح سنتی،فمن لم یعمل بسنتی فلیس کنی وتزوجوا فانی مکاثر بکم الامم

قال علی(ع)تزجوا فان رسول الله کثیرا ماکان یقول من کان یحب ان یتبع سنتی فلیتزوج فان من سنتی التزویج

خداوند دراهمیت ازدواج می فرماید: وانکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوافقراءیغنهم الله من فضله والله واسع علیم(نور32)

(مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید ، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را اگر فقیر و تنگدست باشند ، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد خداوند گشایش دهنده و آگاه است!)

اما این سنت پیامبر بخاطر آفتهایی کم رنگ شده یامنجر به طلاق که منفورترین حلال خداونداست می شود.

آفت ها:

1:عدم شناخت جایگاه این سنت پیامبر(نباید تنها با دیدگاه جنسی به این سنت نگاه کرد)

2:عمل کردن به این سنت با شروع نامناسب(عدم تحقیق،ارتباط دختر وپسر قبل ازمحرمیت،ملاک مادری رادرنظرگرفتن،چشم وهم چشمی،به بلوغ عقلی نرسیدن،

3:شروع زندگی باگناه،انواع آلات شیطانی،مشروبات،اختلاط محرم ونامحرم

4:مهریه سنگین

5:توصیه به مسئولین برای کمک به جوانان بادادن وام به وقع

 

ارتباط با امام جمعه