جمعه 1395/11/1 - 20 : 13
مشخصات امام جمعه
حمید افتخاری
حمید افتخاری
صالح آباد همدان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
رعایت تقوای الهی وتفسیر ایه 18 سوره ملک و تشریح نامه مقام معظم رهبری در رابطه با درگذشت ایت اله رفسنجانی
ارتباط با امام جمعه