دوشنبه 1396/8/1 - 15 : 4
مشخصات امام جمعه
حمید افتخاری
حمید افتخاری
صالح آباد همدان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
مسئولین باید جواب بد عهدی امریکارا باجرئت وجسارت بدهند

بسمه تعالی

خطبه اول بعدالحمد  واللصلواه

سفارش به تقوا باذکر آیه 231 بقره

وادامه تفسیر سوره قلم آیه 51و52 وطرح مباحثی در خصوص چشم زخم وتاثیر آن واینکه شرع آن را به طور اجمال پذیرفته است

خطبه دوم

 

بعد الحمد والسلام والصلوات بر معصومبن

 

ذکر حدیث امیر المومنین به جهت تذکر به تقوا

 

بحث خروج امریکا از برجام  که به ضرر خود امریکا است واحتمال تغیر سیاست هسته ای ایران هم وجود دارد

 

قرار دادن نام سپاه در لیست سیاه  که چهار پیامد منفی برای امریکا ومنطقه دارد

 

 

 

ارتباط با امام جمعه