پنج شنبه 1397/7/26 - 33 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر صالح آباد همدان - استان همدان

معرفی امام جمعه
حمید افتخاری
حمید افتخاری
امام جمعه شهر: صالح آباد همدان
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
همدان صالح آباد خ باهنر
تلفن دفتر امام جمعه:
08134623888
شماره فاکس:
08134624500
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1397/7/20
یکی از آثارتصویب fitfخود تحریمی است
یکی از آثارتصویب fitfخود تحریمی است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه