چهارشنبه 1397/2/5 - 29 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر صالح آباد همدان - استان همدان

معرفی امام جمعه
حمید افتخاری
حمید افتخاری
امام جمعه شهر: صالح آباد همدان
استان : همدان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
صالح آباد خ باهنر
تلفن دفتر امام جمعه:
0814623888
شماره فاکس:
0814624500
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال تلگرام:
خطبه نماز جمعه 1397/1/31
حضرت عباس مرزهای حماسه غیرت شجاعت ووفاراتایی نهایت تغیر داد
حضرت عباس مرزهای حماسه غیرت شجاعت ووفاراتایی نهایت تغیر داد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر صالح آباد همدان
محل برگزاری نماز جمعه - امام رضا صالح آبادهمدان
ارتباط با امام جمعه