سه شنبه 1395/12/10 - 18 : 11
مشخصات امام جمعه
حمید افتخاری
حمید افتخاری
صالح آباد همدان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/6
رعایت تقوای الهی وتفسیر ایه 26 سوره ملک
رعایت تقوای الهی وتفسیر ایه 26سوره ملک
ارتباط با امام جمعه