دوشنبه 1396/8/1 - 15 : 4
مشخصات امام جمعه
محمدرضا محمدی
محمدرضا محمدی
قروه درجزين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
عوامل زمینه ساز قیام عاشورا 3 (فواید و آثارقیام عاشورا)
ارتباط با امام جمعه