دوشنبه 1396/11/2 - 33 : 15
مشخصات امام جمعه
محمدرضا محمدی
محمدرضا محمدی
قروه درجزين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
معیار های تشکل خانواده اسلامی و ازدواج آسان 5
ارتباط با امام جمعه