شنبه 1395/11/2 - 9 : 23
مشخصات امام جمعه
محمدرضا محمدی
محمدرضا محمدی
قروه درجزين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
علل و ریشه های سستی در دین (6)
ارتباط با امام جمعه