سه شنبه 1396/1/8 - 54 : 6
مشخصات امام جمعه
مصطفی رستمی
مصطفی رستمی
مريانج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
ارتباط با امام جمعه