شنبه 1396/2/9 - 3 : 12
مشخصات امام جمعه
غلامعلی نعیم آبادی
غلامعلی نعیم آبادی
بندرعباس
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه