شنبه 1396/4/3 - 0 : 10
مشخصات امام جمعه
غلامعلی نعیم آبادی
غلامعلی نعیم آبادی
بندرعباس
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه