پنج شنبه 1397/3/3 - 44 : 6

صفحه ویژه امام جمعه شهر حاجي آباد هرمزگان - استان هرمزگان

معرفی امام جمعه
روح ا... مختاری
روح ا... مختاری
امام جمعه شهر: حاجي آباد هرمزگان
استان : هرمزگان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
مکان نمای مصلی شهر حاجي آباد هرمزگان
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه