يکشنبه 1396/11/1 - 38 : 16
مشخصات امام جمعه
سید حسن معنوی حسن
سید حسن معنوی حسن
فين
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
بازدید بازرس شورای سیاست گذاری از فین

وی دربدو ورود به فین مورد استقبال خطیب جمعه شهرفین واعضای ستادنماز جمعه قرارگرفت وسپس با حضور درجمع مردم ولایت مداراین منطقه درمراسم سالگرد پدرشهیدمعمارزاده ازشهدای دفاع مقدس، شرکت نمودودرخصوص مقام والای شهدای گرانقدر سخنانی ایراد نمود.

ارتباط با امام جمعه