يکشنبه 1396/11/1 - 38 : 16
مشخصات امام جمعه
غلامرضا حاجبی
غلامرضا حاجبی
قلعه قاضي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/3
اولویت اول کشور و استان هرمزگان اتحاد مسئولین و آحاد مردم است.

دولت دوازدهم عدالت نیرویی انسانی را در هرمزگان رعایت کند/ اتحاد اولویت اول در کشور و استان است.

ارتباط با امام جمعه