پنج شنبه 1396/5/26 - 19 : 2
مشخصات امام جمعه
حسین علیدادی
حسین علیدادی
كيش
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه