سه شنبه 1395/11/5 - 27 : 4
مشخصات امام جمعه
حسین علیدادی
حسین علیدادی
كيش
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه