پنج شنبه 1396/7/27 - 10 : 14
مشخصات امام جمعه
حسین علیدادی
حسین علیدادی
كيش
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه