يکشنبه 1395/12/1 - 14 : 22
مشخصات امام جمعه
حسین علیدادی
حسین علیدادی
كيش
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه