دوشنبه 1396/9/27 - 32 : 8
مشخصات امام جمعه
حسین علیدادی
حسین علیدادی
كيش
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه