پنج شنبه 1396/7/27 - 9 : 14
مشخصات امام جمعه
حسین معتمدی‌فر
حسین معتمدی‌فر
ميناب
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه