پنج شنبه 1396/5/26 - 23 : 2
مشخصات امام جمعه
حسین معتمدی فر
حسین معتمدی فر
ميناب
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه