پنج شنبه 1396/1/3 - 54 : 20
مشخصات امام جمعه
حسین معتمدی فر
حسین معتمدی فر
ميناب
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه