دوشنبه 1396/9/27 - 31 : 8
مشخصات امام جمعه
حسین معتمدی‌فر
حسین معتمدی‌فر
ميناب
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه