شنبه 1396/2/9 - 26 : 4
مشخصات امام جمعه
حسین معتمدی فر
حسین معتمدی فر
ميناب
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه