جمعه 1395/11/1 - 18 : 13
مشخصات امام جمعه
حسین معتمدی فر
حسین معتمدی فر
ميناب
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه