يکشنبه 1396/12/27 - 57 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر بندر چارك (شيبكوه) - استان هرمزگان

معرفی امام جمعه
عباس کثیر
عباس کثیر
امام جمعه شهر: بندر چارك (شيبكوه)
استان : هرمزگان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1396/12/18
مسئولان باید متوجه نیرنگها و نقشه های پلید دشمن باشند.از خواستهاوشرطهای گذاشته شده ازطرف رئیس جمهور فرانسه باید دانست وفهمیدکه دشمن خواهان این است ایران را در منطقه ضعیف کنند و جلوی حرکت رو به جلوی کشور عزیزمان را درتمام زمینها بگیرد
مسئولان باید متوجه نیرنگها و نقشه های پلید دشمن باشند.از خواستهاوشرطهای گذاشته شده ازطرف رئیس جمهور فرانسه باید دانست وفهمیدکه دشمن خواهان این است ایران را در منطقه ضعیف کنند و جلوی حرکت رو به جلوی کشور عزیزمان را درتمام زمینها بگیرد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر بندر چارك (شيبكوه)
محل برگزاری نماز جمعه - مجتمع فرهنگی ولیعصر
ارتباط با امام جمعه