چهارشنبه 1396/7/26 - 13 : 11
مشخصات امام جمعه
محمدجواد قنبربیگی
محمدجواد قنبربیگی
دره شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
خبه های ۲۱مهرماه۱۳۹۶
اخبار
ارتباط با امام جمعه