سه شنبه 1395/11/5 - 50 : 20
مشخصات امام جمعه
مهدی شجاعی
مهدی شجاعی
خانوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
امام جمعه شهر خانوک حجه الاسلام شجاعی :محور پذیرش اعمال انسان تقوای الهی است.
اخبار
ارتباط با امام جمعه