يکشنبه 1396/4/4 - 21 : 13
مشخصات امام جمعه
مهدی شجاعی
مهدی شجاعی
خانوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/5
بدانید که ماه خدا با برکت خودش و آمرزش برشما روی آورده.
ارتباط با امام جمعه