پنج شنبه 1396/7/27 - 21 : 14
مشخصات امام جمعه
مهدی شجاعی
مهدی شجاعی
خانوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
خطبه های ۲۱ مهرماه
ارتباط با امام جمعه