پنج شنبه 1396/5/26 - 31 : 8
مشخصات امام جمعه
مهدی شجاعی
مهدی شجاعی
خانوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
سلفی نمایندگان مجلس حرکت بچه گانه و حس اجنبی پرستی را در کشور تقویت کرد.
ارتباط با امام جمعه