دوشنبه 1398/2/30 - 55 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر ساردوئیه - استان کرمان

معرفی امام جمعه
حسین جهانبانی
حسین جهانبانی
امام جمعه شهر: ساردوئیه
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
دفتر امام جمعه بخش ساردوئیه
تلفن دفتر امام جمعه:
03443270922
شماره فاکس:
03443270922
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/2/27
آثارلقمه حرام درزندگی،آیا جنگ بهتراست یا صلح،قدرت امریکا پوشالی است،اراده دشمن پوشالی است./
آثارلقمه حرام درزندگی،آیا جنگ بهتراست یا صلح،قدرت امریکا پوشالی است،اراده دشمن پوشالی است./
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه