چهارشنبه 1398/3/29 - 52 : 17

صفحه ویژه امام جمعه شهر ساردوئیه - استان کرمان

معرفی امام جمعه
حسین جهانبانی
حسین جهانبانی
امام جمعه شهر: ساردوئیه
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
دفتر امام جمعه بخش ساردوئیه
تلفن دفتر امام جمعه:
03443270922
شماره فاکس:
03443270922
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1397/4/22
امروزشورای نگهبان مایه ی دلگرمی ونوعی اطمینان خاطر به مردم میدهد.
امروزشورای نگهبان مایه ی دلگرمی ونوعی اطمینان خاطر به مردم میدهد.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه