دوشنبه 1396/11/2 - 52 : 23
مشخصات امام جمعه
جواد نصرالله پور
جواد نصرالله پور
ارزوئيه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
خطبه نماز جمعه
ارتباط با امام جمعه