سه شنبه 1395/11/5 - 44 : 20
مشخصات امام جمعه
محمد حسین نوزائی
محمد حسین نوزائی
اسماعیلی
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
مدیران نجومی بگیر نمی توتند در د مردم را بفهمند

به گزارش خبون بیایند و در مردم را از نز دیک مشاهده کنند رگزاری از جیرفت حاج اقا نوزایی امام جمعه بخش اسماعیلی در خطبه های اینهفته نماز جمعه ضمن دعوت همگی به رعایت تقوای الهی گفتند ربا مال را نابود می کند و قطعا ربا خور نابود می شود

وی گفتندصدقه دادن باعث ازدیاد مال می شود

نوزایی در ادامه گفتند با اینکه در استانه دهه فجر هستیم باید برنامه های فرهنگی در بخش تقویت شود

امام جمعه بخش اسماعیلی گفتند مسولین از اتاق های خود بیرون بیایند و مدیران نجومی بگیر در مردم را نمی فهمند

اخبار
ارتباط با امام جمعه