پنج شنبه 1396/7/27 - 39 : 1
مشخصات امام جمعه
عباس فلاحی
عباس فلاحی
امين شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
ملت و دولت ايران مقابل دشمن عهدشكن و فزون‏خواه و مستكبر مى‏ايستد

ملت و دولت ايران مقابل دشمن عهدشكن و فزون‏خواه و مستكبر مى‏ايستد

u  دشمنى استكبار با موجوديت ما

اين نيست كه ما خيال كنيم دشمنى آمريكا با جمهورى اسلامى ايران به‏خاطر مسأله هسته‏اى است؛ نه؛ ملّت ايران به خواسته‏هاى آمريكا نه گفت، ملّت ايران گفت آمريكا عليه ما هيچ غلطى نمى‏تواند بكند. اين‏ها با موجوديّت جمهورى اسلامى مخالفند، با نفوذ و اقتدار جمهورى اسلامى مخالفند.(۱۲/۸/۱۳۹۲)

u  سابقه پرونده خصوم‏

ما معتقد به تعامل با دنيا هستيم. در تعامل با دنيا، بايد طرف مقابل را شناخت؛ اگر نشناسيم، پشت پا خواهيم خورد. پرونده خصوم خودمان را فراموش نكنيم. ممكن است انسان يك وقتى سابقه‏اى را به رو نياورد؛ اشكالى ندارد. شما يك وقتى با يك شخصى مواجه‏ايد، مى‏خواهيد يك كارى را انجام دهيد، يك سابقه‏اى هم از او داريد، مصلحت نمى‏دانيد به رو بياوريد؛ اين اشكالى ندارد، اما اين سابقه يادتان نرود؛ اگر يادتان رفت، پشت پا خواهيد خورد، ضربه خواهيد خورد.

تجربه من اين‏را نشان مى‏دهد؛ آمريكائى‏ها هم غيرقابل اعتمادند، هم غيرمنطقى‏اند، هم در برخوردشان صادق نيستند.(۳۰/۴/۱۳۹۲)

u  آمريكا؛ اهل موذى‏گرى‏هاى آدمهاى ضعيف‏

امروز آمريكا ظاهر فربه‏اى دارد؛ قدرت مالى، قدرت اقتصادى، قدرت سياسى، قدرت نظامى، قدرت امنيّتى و غفلت مى‏شود از اين‏كه همين دستگاه صاحب قدرت، اهل موذى‏گرى‏هاى آدمهاى ضعيف هم باشد، ولى هست؛ اهل حيله‏گرى است، اهل خدعه است، اهل خنجر از پشت زدن است؛ اين‏جورى است. ما نبايد اين‏جور تصوّر بكنيم كه حالا اين‏ها چون مثلاً بمب اتم دارند يا وسايل نظامى قدرتمندى دارند، بنابراين احتياجى ندارند به اين‏كه دست به حيله و خدعه بزنند؛ نه، اتّفاقاً احتياجشان هم زياد است و عمل هم مى‏كنند و واقعاً خدعه‏گرى مى‏كنند؛ اين ما را نگران مى‏كند. بايد مراقب شگردهاى دشمن باشيم.(۲۱/۱۲/۱۳۹۳)

u  عهدشكنى بى‏دغدغه استكبار

جبهه قدرت مادى‏اى كه امروز بر دنيا مسلط است، راحت عهد مى‏شكند. بدون هيچ دغدغه‏اى عهدشكنى مى‏كنند، زير قولشان مى‏زنند، زير حرفشان مى‏زنند، نه از خدا خجالت مى‏كشند، نه از خلق خجالت مى‏كشند، نه از طرف مذاكره خجالت مى‏كشند؛ راحت دروغ مى‏گويند! من نمونه‏هاى زنده دارم.(۱۴/۱۱/۱۳۹۰)

ما دولت ايالات متّحده آمريكا را دولتى غيرقابل اعتماد مى‏دانيم؛ دولتى خودبرتربين، دولتى غيرمنطقى و عهدشكن؛ به دولت آمريكا اعتمادى نداريم.(۱۳/۷/۱۳۹۲)

u  «و لن ترضى عنك ... حتى»

«و لن‏ترضى عنك اليهود و لا النّصارى حتّى تتّبع ملّتهم»؛ تا از اسلام دست برنداريد، دشمنان اسلام با شما مخالفند. دشمن مى‏خواهد بگويد اگر من با كسى مخالف بودم، او بايد از بين برود!(۶/۴/۱۳۶۹) استكبار جهانى نسبت به اسلام و انقلاب، از اعماق وجود كينه دارد و تا ملتى از اصول و دين خودش دست برندارد و تسليم نشود، آن‏ها راضى نخواهند شد. كينه استكبار تمام‏شدنى نيست.(۱۵/۴/۱۳۶۸)

u  علاج رويارويى مقابل دشمن فزون‏خواه‏

راه علاج، ايستادگى ملت و دولت در مقابل فزونخواهى آمريكا و طمع‏ورزى هر قدرت دست‏انداز و مستكبرى است. يك روز در دنيا دو قدرت بزرگ بودند، هر دو هم با ايران مخالف بودند، اما جمهورى اسلامى به هيچكدام باج نداد؛ روى پاى خود ايستاد و به مقاصد خود رسيد و هيچ‏كس هم نتوانست هيچ غلطى بكند. بعد از اين هم همين خواهد بود.(۱۱/۰۲/۱۳۸۱)

ملت ايران ايستاده است و مى‏تواند بايستد. دولت جمهورى اسلامى و نظام مقدّس اسلامى، در مقابل اين زورگوييها و كجرويها ايستاده است. همين ايستادگى شما است كه بالاخره دشمن متجاوزِ زورگوى دروغگوى مستكبر را از اوج نخوتش به زير خواهد آورد و به زانو خواهد افكند.(۲۹/۰۵/۱۳۷۶)

 

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه