چهارشنبه 1395/12/4 - 0 : 21
مشخصات امام جمعه
عباس فلاحی
عباس فلاحی
امين شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
گرامیداشت روز روحانیت و دفاع مقدس

خطبه اول :دعوت نماز گزاران به تقوی الهی تسلیت پیشاپیش فاطمیه دوم که از 12 اسفند جاری شروع می شود تاکید بر رعایت شئونات اسلامی وبرنامه ها که در شان حضرت زهرا (س) باشد وامید خیر وجزاءبرای کسانی که در فاطمیه اول مراسم برپا کردند اشاره به سوره مبارکه قیامت وقسم هایی که خداونددر این سوره می خورد که انسانها درقیامت دوباره زنده می شوند وبهحساب عملکرد خود می رسند

خطبه دوم :دعوت خود ونمازگزاران به تقوی الهی اشاره به مطالبی که در روزنامه در خصوص آشتی درج شده است گرامیداشت روز روحانیت ودفاع مقدس آمادگی جهت انتخابات سال 96به عنوان یک امر واجب و مشارکت حداکثری اشاره به نزدیک بودن جشن نیکوکاری شهرستان میزبان 3شهید گمنام خواهد بود

اخبار
ارتباط با امام جمعه