سه شنبه 1395/11/5 - 44 : 20
مشخصات امام جمعه
عباس فلاحی
عباس فلاحی
امين شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
خطبه اول
اخبار
ارتباط با امام جمعه