سه شنبه 1396/1/8 - 56 : 2
مشخصات امام جمعه
عباس فلاحی
عباس فلاحی
امين شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
میلاد حضرت زهرا
خطبه اول
اخبار
ارتباط با امام جمعه