سه شنبه 1395/11/5 - 41 : 20
مشخصات امام جمعه
علی پاشایی
علی پاشایی
اندوهجرد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/1/13
ارتباط با امام جمعه