پنج شنبه 1397/3/31 - 26 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر پاريز - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی اکبر کرمانی
علی اکبر کرمانی
امام جمعه شهر: پاريز
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/3/4
مسئله اقتصاد کشور را به برجام گره نزنیم
مسئله اقتصاد کشور را به برجام گره نزنیم
مکان نمای مصلی شهر پاريز
محل برگزاری نماز جمعه - پاریز
ارتباط با امام جمعه