چهارشنبه 1395/12/4 - 46 : 9
مشخصات امام جمعه
حسین زکی زاده
حسین زکی زاده
جبال بارز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
خطبه اول توصیه به تقوی در ضمن بیان آثار و برکات تقوی که از جمله آن نزول برکات و رحمت های الهی و در ادامه هم قسمتهایی از خطبه فدکیه حضرت زهرا بیان شد فرازهای اول خطبه که اشاره به موضوع خدا شناسی بیان نعمتهای الهی دارد خطبه دوم : تشکر و قدر دانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی بیست و دوم بهمن و بیان پیام های ای حضور شکوهمند مردم و در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مررم آذربایجان تبیین شد ودر خصوص بحث توجه بیشتر مسئولین به حل مشکلات و تحقق اقتصاد مقاومتی مطالبی ارائه گردید
ارتباط با امام جمعه