پنج شنبه 1397/2/6 - 33 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر جبالبارز شمالی - استان کرمان

معرفی امام جمعه
حسین زکی زاده
حسین زکی زاده
امام جمعه شهر: جبالبارز شمالی
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/1/10
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر جبالبارز شمالی
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه