پنج شنبه 1396/5/26 - 37 : 8
مشخصات امام جمعه
حسین زکی زاده
حسین زکی زاده
جبال بارز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
دولت جدید مرز بندی شفاف با فتنه و فتنه گران را مد نظر قرار دهد

خطبه اول  توصیه به تقوی در ضمن حدیثی از اقا امام رضا و با توجه به روز مخصوص زیارتی حضرت  مطالبی در خصوص ثواب زیارت حضرت بیان شد 

 خطبه دوم  بیان اولویتهای دولت دوازدهم از دیدگاه مقام معظم رهبری که ایشان  توجه به معیشت مردم و همچنین تعامل با جهان و موضع قاطع در برابر مستکبران را اولویتهای کاری دولت دوازدهم برشمردند

ارتباط با امام جمعه