دوشنبه 1396/9/27 - 29 : 8
مشخصات امام جمعه
علی تویسرکانی
علی تویسرکانی
راور
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
امام جمعه راور با اشاره به روز 9 دی گفت:9دی ماه روزبصیرت که باید کل قانونها بانظر رهبر جامعه پیش رود . وبه گفته رهبر انقلاب تمام روابط بابیگانه باید بر 3 عامل استوار باشد 1- مصلحت ، 2- حکمت 3- عزت

خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه شهرستان راور.                                     حجه الاسلام والمسلمین تویسرکانی امام جمعه شهرستان راور در خطبه اول گفت:بررسی وریشه های فقر فردی واجتماعی بود که از برگرفته از روایات واحادیث ائمه گفته شد ..ویک حدیث از امام صادق (ع) که شیعه واقعی کیست ؟ شیعه مثل سگ نیست ،وقتی گرسنه اش شود شروع به زوزه کشیدن کند ومثل کلاغ نیست ، دستش رابه سوی کسی دراز نمیکند .پس شیعه به کم سازد وبه کم قانع باشد ولی دست جلوی دیگران دراز نکند . اگر کسی متکلف به چنین چیزی شود ، خواهم برای او بهشت رامتکلف میشود . عزت مخصوص خداست ، مخصوص انبیاست ، مخصوص انسان است پس نباید زیر بار ذلت برویم .

خطبه دوم :

خطیب محترم بعد از سفارش به تقوای الهی یک سخن از امام صادق (ع) بیان کردند که دنبال علم وطلب علم ودانش برهرزن ومردی واجب است منظور علمی است که انسان را به تقوا رساند . وسپس خطیب محترم اشاره به مناسبتها کردند . یک شهادت دکتر مفتح توسط گروهان فرقان وبیان کردند که دکتر مفتح ازنظر معنوی ، فکری ، فرهنگی ، و...نمونه است . وسپس به روز وحدت حوزه ودانشگاه اشکاره کردند . وسپس به موضوع جهانی ، قدس وبیت المقدس واسرائیل خیانتکار قدس متعلق به مردم فلسطین است . وظیفه ملی ، دینی ، وانسانی اقتضا میکند که از قدس حمایت کنند . وسپس خطیب اشاره کردند  به 9دی ماه روزبصیرت که باید کل قانونها بانظر رهبر جامعه پیش رود . وبه گفته رهبر انقلاب تمام روابط بابیگانه باید بر 3 عامل استوار باشد 1- مصلحت ، 2- حکمت 3- عزت وسپس خطیب اشاره به زلزله وپس لرزها واختلال درارامش مردم استان وشهرستان وبحث استحکام سازی ساختمانها فراموش نشود ولطف وعنایت پروردگار وبازسازی ساختمانها باعث شدکه جان کسی به خطر نیفتاده وسپس  به نماز رفع بلا وباران در روز چهارشنبه درمحل سقاخانه وذبح گوسفند ونذری وتوزیع بین فقرا اشاره کردند .

اخبار
ارتباط با امام جمعه