جمعه 1397/3/4 - 7 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر فارياب - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی رفیعی
علی رفیعی
امام جمعه شهر: فارياب
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خیابان دولت خیابان امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
43395151
شماره فاکس:
43395115
خطبه نماز جمعه 1397/2/28
کسانی که ترامپ را دیوانه فرض میکنند در اشتباه محض هستند ایسان دقیقا سیاست کلی آمریکا را دنبال میکند
کسانی که ترامپ را دیوانه فرض میکنند در اشتباه محض هستند ایسان دقیقا سیاست کلی آمریکا را دنبال میکند
مکان نمای مصلی شهر فارياب
محل برگزاری نماز جمعه - فاریاب کرمان
ارتباط با امام جمعه