دوشنبه 1398/2/30 - 26 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر راين - استان کرمان

معرفی امام جمعه
علی اکبر علیدادی سلیمانی
علی اکبر علیدادی سلیمانی
امام جمعه شهر: راين
استان : کرمان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرمان راین خیابان مطهری
تلفن دفتر امام جمعه:
33760444
شماره فاکس:
33761084
خطبه نماز جمعه 1398/2/27
مقاومت گزینه قطعی ملت ایران درمواجهه بادشمن
مقاومت گزینه قطعی ملت ایران درمواجهه بادشمن
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه