سه شنبه 1397/11/2 - 14 : 2

صفحه ویژه امام جمعه شهر کرمانشاه - استان کرمانشاه

معرفی امام جمعه
مصطفی علماء
مصطفی علماء
امام جمعه شهر: کرمانشاه
استان : کرمانشاه
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرمانشاه سراه 22 بهمن کوچه آدینه
تلفن دفتر امام جمعه:
083-38249445
شماره فاکس:
083-38249446
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1397/10/14
گرانی طلا و دلار یک امتحان بزرگ برای افراد حریص بود
گرانی طلا و دلار یک امتحان بزرگ برای افراد حریص بود
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه