يکشنبه 1396/2/10 - 7 : 23
مشخصات امام جمعه
سید محمد ضیغمیان
سید محمد ضیغمیان
بيستون
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه