سه شنبه 1396/1/8 - 59 : 6
مشخصات امام جمعه
سید محمد ضیغمیان
سید محمد ضیغمیان
بيستون
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه