شنبه 1395/11/2 - 9 : 23
مشخصات امام جمعه
مجید صفدری
مجید صفدری
سنقر و كليايي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه