پنج شنبه 1397/7/26 - 49 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر قصر شيرين - استان کرمانشاه

معرفی امام جمعه
علی ملکی
علی ملکی
امام جمعه شهر: قصر شيرين
استان : کرمانشاه
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/7/20
کشوری در دنیا موفق خواهد بود و در آینده جهان را از آن خود خواهد کرد که بتواند سکان فکری و فرهنگی جهان را بدست بگیرد و یعنی تفکر بشریت را مستقیم یا غیر مستقیم هدایت کند چون آینده خبری از ابر قدرتی نیست فقط فکر حکم فرما است و جمهوری اسلامی ایران و رهبر الهی آن این مهم را بدست گرفته اند.
کشوری در دنیا موفق خواهد بود و در آینده جهان را از آن خود خواهد کرد که بتواند سکان فکری و فرهنگی جهان را بدست بگیرد و یعنی تفکر بشریت را مستقیم یا غیر مستقیم هدایت کند چون آینده خبری از ابر قدرتی نیست فقط فکر حکم فرما است و جمهوری اسلامی ایران و رهبر الهی آن این مهم را بدست گرفته اند.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه