پنج شنبه 1396/1/3 - 57 : 4
مشخصات امام جمعه
حسن رضا فرح بخش
حسن رضا فرح بخش
آرين شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
فراهم نمودن مقدمات سفر اعم ازدنیایی واخروی

امام جمعه پس از تبریک ولادت فاطمه زهراء(س) دختر نبوت – همسر ولایت ومادر امامت (ع) به نکات مهمی از زندگانی حضرت پرداختند . سپس به جملاتی ازکلام الهی درمورد مسافرت اشاره شد : ای انسان مواظب باش زاد وتوشه زیاد بردار که راه طولانی درپیش داری

یک مسافر قبل از حرکت همه شرایط ومقدمات سفر را فراهم مینماید که سفر آخرت نیز مقدمات خاص خودش را دارد در ادامه میفرماید: در کارها نیت خودرا خالص کنید که اگر همه شرایط عملی درست باشد اما برای غیر خدابود باطل می شود

وآخرین جمله درمورد شهوت میفرماید : درلذت های دنیایی از حرام خدا اگر چشم پوشی کند خداوند درآخرت بهترین لذتها را دراختیارش قرار میدهد نباید حرامهای الهی مانند خودنمایی وزینت دادن زنها درمحافل عمومی افتخار باشد این برای روح وروان انسان آثار مخرب دارد 

اخبار
ارتباط با امام جمعه