پنج شنبه 1396/2/7 - 39 : 17
مشخصات امام جمعه
حسن رضا فرح بخش
حسن رضا فرح بخش
آرين شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
رسالت پیامبراکرم(ص)

امام جمعه آرین شهر ضمن توصیه به تقوی وتبریک عید مبعث رسول اکرم (ص)به آیه 164 سوره آل عمران (( لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم ......

اشاره ووظیفه پیامبران را آماده نمودن انسان جهت پذیرش دستورات الهی معرفی ونعمت بزرگ الهی یعنی بعثت پیامبران را منت بزرگ دانسته چرا که زمینه پرورش وپیشرفت انسانهارا مهیا ساخته وپس از تربیت وتزکیه علم آموزی را وظیفه بعدی پیامبران میداند واگر بدون تربیت علم را به انسان آموزش داده شود مانند دراختیار دادن یک چاقو دردست یک فرد نادان وجاهل ویا یک کودک است که جز بیچارگی ببار نمی آورد ودراین تعلیم وآموزش عدالت – صداقت ودرستی وجود دارد

درادامه به سخن حضرت که فرمودند: انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق)) اشاره ورسالت دیگر ایشان را آموزش فرهنگ واخلاق اسلامی برشمردند.وهمه این دستورا ت را فطری انسان دانستند که ذاتا هر انسانی بدنبال عدالت –صداقت وخوش خلقی میباشد.

درپایان به رعایت حق الناس بعنوان مهمترین تکلیف برای انسان اشاره وآن را دربرابرحق الله بسیار مهمتر وغیر قابل گذشت دانستند مگر اینکه رضایت صاحب حق را بدست آورید. 

اخبار
ارتباط با امام جمعه