جمعه 1396/5/6 - 13 : 5
مشخصات امام جمعه
حسن رضا فرح بخش
حسن رضا فرح بخش
آرين شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/30
حیات طیبه ثمره ایمان وعمل صالح

 

امام جمعه آرین شهر پس ازسفارش به تقوی ورعایت حریم الهی ازنمازگزاران بجهت حضور فعال درمزاسم عزاداری شهادت امام صادق(ع) به ولادت حضرت فاطمه معصومه (س)  ودهه کرامت اشاره کردند .

درادامه باتوجه به آیه قرآنی : من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه

به موضوع حیات طیبه وملاک ارزشی انسان یعنی ایمان وعمل صالح اشاره وتاکید نمودند که نباید به شخصیت دختر وزن همانند زمان جاهلیت بی توجهی صورت  گیردودختر داشتن مایه ننگ باشد درحالی که اسلام هیچ تفاوتی بین شخصیت زن ومرد بجز تقوی نمی داند وپیامبراسلام (ص)  وجود دختردرخانواده را مایه رحمت معرفی مینمایند وبرخورد نامناسب با دختران وزنان را شایسته مقام زن نمیدانند.

درادامه  موضوع ارث بردن دختر وپسرکه بعنوان شبهه امروزه ازطرف مغرضین به قصد ایجاد تنش واختلاف درشبکه های اجتماعی مطرح میگردد رامطرح وتوجه به احکام اسلام وفراگرفتن احکام را وظیفه هر مسلمان ودوری ازاختلافات دانستند وفلسفه تفاوت درارث بردن را بیان نمودند وازدخالتهای نابجای بعضی درامورات دیگران را عامل اختلاف دربین خانواده ها برشمرده وعمل به احکام اسلام از جمله ارث را مایه آرامش جامعه دانستند.

درپایان به ولادت فاطمه معصومه (س) وروز دختراشاره وشخصیت مذهبی وعلمی این بانو را بهترین الگوبرشمردند وپاسخ گویی دقیق حضرت معصومه(س) به سئوالات مراجعین به خانه امام موسی کاظم(ع) درغیاب حضرت دلیل واضح برجایگاه علمی این بانو میباشد. 

اخبار
ارتباط با امام جمعه