دوشنبه 1396/11/2 - 43 : 23
مشخصات امام جمعه
حسن رضا فرح بخش
حسن رضا فرح بخش
آرين شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
ویژگیهای شایسته بندگان خدا درقرآن

امام جمعه آرین شهرضمن سفارش به رعایت تقوی الهی به ادامه ویژگیهای بندگان شایسته خداوند با عنایت به آیه 68 سوره فرقان : والذین لایدعون مع الله الها آخر

انسانهای باتقوی فقط خداوندرا مؤثر میدانند وبرای غیر خدا اثری قائل نیستند

درادامه به سخن امام صادق(ع) درتفسیر این آیه اشاره که میفرمایند: منظورومصداق این آیه ما ائمه هستیم که تنها خدارا درهمه مسائل مؤثر دانسته وشریکی قائل نیستیم

سپس به نقش هدایت انبیاء الهی بویژه حضرت محمد(ص) برای دوری مردم از شرک وبت پرستی اشاره نموده ودرآستانه ولادت با سعادت حضرت زینب (س) در5 جمادی الاولی پرداخته وزندگانی این بانو را بهترین وکاملترین وازمصادیق این آیه برشمردند که درطول زندگی وظیفه خودشان را بنحو احسن انجام دادند .

آنگاه به پاسخ حضرت علی (ع) درقبال سئوال حضرت زینب فرمودند که یا زینب من تورا هم به خاطر خدادوست دارم ودرادامه به شخصیت برجسته بی بی زینب کبری (س) درمجلس یزید اشاره که درزمان مشاهده بی حرمتی یزید به سر امام حسین(ع) فرمودند: ای یزید من تورا بسیار کوچک می بینم  وای فرزند آزادشدگان فتح مکه که ازترس ایمان آوردند وجدم آنهارا پناه داد تا درپناه دین مبین اسلام زندگی کنند .

درپایان به شجاعت مادران وخواهران شهید درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره وآنان را پیروان واقعی زینب (س) دانستند که با دستان خودشان فرزندانشان را درخانه قبر می گذاشتند.
اخبار
ارتباط با امام جمعه