جمعه 1396/4/2 - 6 : 6
مشخصات امام جمعه
حسن رضا فرح بخش
حسن رضا فرح بخش
آرين شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
شخصیت امام علی(ع) ازدیدگاه پیامبر(ص)

امام جمعه آرین شهر ضمن سفارش ه تقوی وتسلیت شهادت مولی الموحدین علی(ع) بااشاره به کلام وحی (( من المومنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر ومابدلوا تبدیلا))  ازمومنین عده ای درراه خدا به عهد خود وفا ودرجهاد شرکت کرده به شهادت میرسند وعده ای  در آرزوی شهادتند  هنگامی پیامبربه توضیح آیه پرداختند امام علی(ع) ضمن مشاهده غم درچهره حضرت سئوال کردند چرا اندوهگین شدید ؟ پیامبر(ص) فرمودند: طولی نخواهدکشید که محاسن مبارکت باخون فرق سرت رنگین خواهدشد ودررمضان بدست بدبخت ترین انسان روی زمین به شهادت خواهی رسید. افتخارات زیادی از جمله: ولادت وشهادت درخانه خدا

مسیرنگردد به کس این سعادت         به کعبه ولادت به مسجد شهادت

همسری با فاطمه زهراء (س) – اولین ایمان آورنذه به رسول خدا – اولین مبارز درمیدانهای مبارزه – قرارگرفتن دربستر پیامبردرلیله المبیت وبا همه این افتخارات هنگام ضربت خوردن شمشیر فرمودند : فزت ورب الکعبه

درادامه فرمودند: مسئولین امروز جامعه بدانند که پیام شهادت علی(ع) اینست که هرکس بخواهد پیروعدالت وحق باشد دشمن زیاددارد وحضرت بااحدی تعارف نداشت

امام علی(ع) پس ازقتل خلیفه سوم باحضور مردم برای بیعت فرمودند: من بادوشرط بیعت شما را می پذیرم اول اینکه شیوه حکومت  من براساس حکم خدا وسیره پیامبر(ص) است نه براساس خلفای پیشین

وشرط دوم اینکه هر مالی که به ناحق به شمارسیده باشد اگرچه مهریه زنان شما باشد پس خواهم گرفت

درپایان به مهریه های غیر منطقی وسختگیریهای نابجا درجامعه اشاره ومهری سنگین را عامل تاخیر درازدواج وبدنبالش فساد ومشکلات اجتماعی امروز بر شمردند وپیروی ازشیوه خداپسندانه وتسهیل درامر ازدواج را ازمردم خواستارشدند

اخبار
ارتباط با امام جمعه