دوشنبه 1396/11/2 - 30 : 15
مشخصات امام جمعه
علی زمانی ده یعقوبی
علی زمانی ده یعقوبی
اسلامیه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
فاصله گرفتن از روحانیت آسیب اسن که دشمن خوشحال میشود
ارتباط با امام جمعه