دوشنبه 1396/8/1 - 9 : 4
مشخصات امام جمعه
علی زمانی ده یعقوبی
علی زمانی ده یعقوبی
اسلامیه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
ما از یاوه گویی های رئیس جمهورآمریکا ترسی نداریم
ارتباط با امام جمعه