پنج شنبه 1396/5/26 - 33 : 8
مشخصات امام جمعه
علی زمانی ده یعقوبی
علی زمانی ده یعقوبی
اسلامیه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/30
نماز جمعه 30 تیر ماه
ارتباط با امام جمعه