جمعه 1396/5/6 - 9 : 5
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/23
خطبه های نماز جمعه دیهوک 23تیر ماه1396
اخبار
ارتباط با امام جمعه