سه شنبه 1396/7/4 - 13 : 14
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/13
خطبه های نماز جمعه دیهوک 13مردادماه1396
اخبار
ارتباط با امام جمعه