پنج شنبه 1396/1/3 - 55 : 4
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
خطبه های نماز جمعه دیهوک 27 اسفند95
اخبار
ارتباط با امام جمعه