جمعه 1396/4/2 - 14 : 6
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
خطبه های نماز جمعه دیهوک 26خرداد1396
اخبار
ارتباط با امام جمعه