شنبه 1396/8/27 - 50 : 9
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/19
خطبه های نماز جمعه دیهوک 19آبان1396
اخبار
ارتباط با امام جمعه