سه شنبه 1395/11/5 - 42 : 20
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
خطبه های نماز جمعه دیهوک 1بهمن95
اخبار
ارتباط با امام جمعه